Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska

Utträde ur kyrkan — familjens blankett

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata rekommenderar från och med 2.11.2020 att använda en med bankkoder eller mobilcertifikat autentiserad blankett för utträdande ur kyrkan (se pressmeddelande om ärendet).

Det är fortfarande möjligt att använda vår blankett utan stark autentisering.

Även pappersblanketterna står till förfogande.

Uppgifterna på personen som träder ut
Släktnamn:
Förnamn:
Personbeteckning: (format 301271-834R)
Kommun:
Religionssamfund:
 
Uppgifterna på barnen som träder ur
Släktnamn:
Förnamn:
Personbeteckning:
 
Släktnamn:
Förnamn:
Personbeteckning:
 
Släktnamn:
Förnamn:
Personbeteckning:
 
Släktnamn:
Förnamn:
Personbeteckning:
 
Släktnamn:
Förnamn:
Personbeteckning:
 
Andra vårdnadshavarens namn (fyll inte om du är ensamförsörjare)
Släktnamn:
Förnamn: