Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska

FAQ — ofta frågade frågor

Ur vilka religionssamfund kan man skriva sig ut ur på denna webbplats?

Genom eroakirkosta.fi kan man träda ut ur statskyrkorna, dvs. evangelisk-lutherska och ortodoxa.

Får jag en bekräftelse om mitt utträde?

Ja. Magistraten skickar en skriftlig bekräftelse inom 1-3 veckor.

När träder utträdet i kraft?

Utträdet träder i kraft när anmälan anländer till magistraten. T.ex. en som trätt ut söndagen 31.12.2006 registreras som utträtt 2006 även om magistraten behandlar utträdet följande arbetsdag 2.1.2007.

Varför skickas pappersversionerna av utträdesblanketterna till Tammerfors magistrat?

Vilken magistrat som helst duger, eftersom anmälan om utträde skickas vidare till den magistrat på vars område man är bosatt. Det finns alltså ingen särskild orsak för att Tammerfors magistrat har valts.

Betalar jag kyrkoskatt om jag är medlem en del av året?

Man betalar kyrkoskatt hela året om man är medlem 1. januari. Teoretiskt sett kunde man bli medlem 1. januari och träda ut 31. december och därmed betala ingen kyrkoskatt.

Fritänkarna rekommenderar att de som använder kyrkans tjänster också betalar sin kyrkoskatt. Ett undantag är kanske det att man är tvungen att ta en kyrklig vigsel under släktets påtryckningar.

Träder våra barn automatiskt ut när vi träder ut?

Nej. För att barnen skall träda ut krävs en skild anmälan.

Vad är kontrollkoden?

Kontrollkoden används för att hantera problemfall. Eroakirkosta.fi sparar inte personuppgifter, men utträdet kan bevisas i efterskott med hjälp av kontrollkoden. Kontrollkoden borde bevaras tills magistraten skickat bekräftelsebrevet om utträdet.

Vilka uppgifter sparar webbplatsen?

Ålder, kön, hemkommun och religionssamfund. Namn och personbeteckningar sparas inte. Uppgifterna används för forsknings- och utvecklingsändamål ("Utträden i Åbo växte 15%, bara 5% i Kuopio").

Hur står det till med tjänstens datasäkerhet?

Utträdesblanketten är krypterad med HTTPS. Kommunikationen mellan användaren och tjänsten är därmed säker. Blanketten förmedlar uppgifterna till magistraten via TLS-krypterad e-post.

Kan man bli medlem i kyrkan igen?

Ja, enklast gör man det på sidan liitykirkkoon.fi. Om man har gått i skriftskolan och konfirmerats, är det enkelt att bli medlem. Om man inte har gått i skriftskolan eller konfirmerats, måste de avklaras först.