Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska
Lisätty: 2004-11-27

KIRKOSTA EROAMINEN SÄHKÖPOSTILLA JA FAKSILLA

Uuden uskonnonvapauslain mukaan uskonnollisesta yhdyskunnasta voi erota tekemällä kirjallisen eroilmoituksen.

Lähestyimme Tampereen ja Helsingin maistraatteja kirjelmällä, joka koski sähköpostilla kirkosta eroamista. Kirjelmässämme tuodaan esille uskonnonvapauslain perusteluissa mainittu mahdollisuus eroamiseen sähköisillä välineillä, kuten sähköpostilla ja telefaxilla. Vastaukseksi saimme liiteenä olevat maistraattien kannanotot.

Maistraattien vastaukset eivät ole mielestämme uskonnonvapauslain kirjaimen eivätkä sen hengen mukaisia. Siksi päätimme kääntyä sisäasiainministeriön puoleen, jotta asia saisi selvyyden.

Maistraattien keskeinen argumentti on, että kirjallinen eroaminen vaatii aina allekirjoituksen.

Uskonnonvapauslain 4 § edellyttää kirjallista eroamiskirjettä, mutta allekirjoitusta ei vaadita. Kiinnitämme ministeriön huomion siihen, että uskonnonvapauslain 18 §:ssä vaaditaan allekirjoitus silloin, kun halutaan perustaa uskonnollisen yhdyskunta. Tästä on erikseen maininta laissa, mutta eroamispykälässä kirjettä ei vaadita erikseen allekirjoittamaan. Se ei pääosin ole vielä mahdollistakaan sähköisissä viestimissä. Telefaxissa vastaanotetun asiakirjan allekirjoitus on samanlainen kopio kuin kopiokoneessa tuotettu asiakirja.

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (9 §) kertoo, että velvoitteen kirjallisesta muodosta täyttää myös viranomaiselle toimitettu sähköinen asiakirja. Sähköinen asiakirja määritellään saman lain pykälässä 4, ja sähköpostitse toimitettu eroamisilmoitus uskontokunnasta on tämän määritelmän mukainen.

Edellä esittämillämme perusteilla ei ole mitään syytä vaatia uskonnollisesta yhdyskunnasta eroavalta allekirjoitettua asiakirjaa, vaan siihen riittää sähköposti tai telefax. Maistraatti varmistaa eroamisen joka tapauksessa lähettämällä eroavalle henkilölle vahvistuksen eroamisesta. Tällä tavalla varmistetaan eroavan henkilöys.

Pyydämme, että ohjeistatte maistraatteja ottamaan vastaan uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamiset myös sähköpostilla ja faksilla.

Asiaanliittyvää

» Kirkosta eroaminen sähköpostitse ja faxitse Helsingissä ja Tampereella

» Sähköpostilla ja faksilla eroaminen: Tampereen ja Helsingin vastaukset