Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska
Lisätty: 2004-12-28

SISÄASIAINMINISTERIÖ

Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto

Aluehallintoyksikkö     28.12.2004     SM-2004-3360/Yl-2

Maistraatit

KIRKOSTA EROAMINEN SÄHKÖPOSTILLA JA FAKSILLA

Helsingin Vapaa-ajattelijat ry ja Tampereen vapaa-ajattelijat ry ovat sisäasiainministeriölle 29.11.2004 lähettämässään kirjelmässä pyytäneet ministeriötä ohjeistamaan maistraatteja ottamaan vastaan uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamiset myös sähköpostilla ja faksilla.

Uskonnonvapauslain (453/2003) 4 §:n 2 momentin mukaan uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti yhdyskunnalle tai maistraatille. Laissa ei erikseen mainita, että asiakirja on allekirjoitettava. Lain esitöiden (HE 170/2002) mukaan säännös mahdollistaa eroamisen myös sähköisesti tietoliikenneyhteyksien välityksellä.

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 9 §:n mukaan vaatimuksen kirjallisesta muodosta täyttää myös sähköinen asiakirja, jota ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Päätösvalta sähköpostilla tai faksilla tehdyn eroamisilmoituksen hyväksymisessä on maistraatilla. Sisäasiainministeriö suosittelee maistraateille, että sähköpostilla ja faksilla lähetetty eroamisilmoitus hyväksytään, ellei ole erityisiä perusteita epäillä lähettäjän henkilöllisyyttä tai muutoin viestin aitoutta.

Ylijohtaja
Pekka Kilpi

Lainsäädäntöneuvos
Terhi Lehtonen

Asiaanliittyvää

» Tampereen- ja Helsingin vapaa-ajattelijat kirjelmöivät sisäministeriä Kari Rajamäkeä 27.11.2004