Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska
Lisätty: 2009-07-15

Eroakirkosta.fi puolivuotiskatsaus 2009

Sisältö

 1. Palvelun tausta
 2. Vuosi 2008
 3. Vuosi 2009
 4. Ennuste vuodelle 2009
 5. Kirkkoon kuuluvien osuus laskee alle 80 prosentin
 6. Tietoa eroajista
 7. Eroakirkosta.fi ruotsiksi
 8. Syitä eroamiselle
 9. Osoitetietoja ei saatu Korkeimmalta hallinto-oikeudelta
 10. Liitykirkkoon -sivu
 11. Nuorten asema kirkossa
 12. Parannuksia maistraattien toiminnassa
 13. Muuta toimintaa
 14. Tulevaisuuden arviointia
 15. Yhteystiedot

1. Palvelun tausta

Eroakirkosta.fi on Tampereen vapaa-ajattelijoiden palvelu, joka helpottaa kirkosta eroamista. Palvelu perustettiin marraskuussa 2003. Palvelun kautta eronneiden määrä on kasvanut rajusti vuosittain. Viidentenä täytenä toimintavuonna palvelu keräsi yli 90% kaikista eroista, mikä näkyy seuraavassa taulukossa ja kuvassa:

VuosiSivuston kautta eronneetKasvu (%)Kaikki eronneetKasvu (%)Sivuston osuus (%)
2000--13 600--
2001--14 0834-
2002--16 07714-
2003n. 1 000-26 85767n. 3,7
200410 459-27 009138,7
200522 77011833 0432268,9
200627 6722234 952679,2
200732 4181737 879885,6
200847 3334652 2033890,7

Eroakirkosta.fi:n kautta tehdyt erot vuosina 2004-2008 ja kaikki erot vuosina 2000-2008

Palvelun tarkoituksena on edistää valtion ja kirkon erottamista Suomessa, ja sitä kautta demokratiaa ja aatteiden tasa-arvoa. Kirkon erityisoikeus kerätä veroja on lopetettava. Uskonnolliset yhdyskunnat voivat kerätä varansa jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla muiden aatteellisten yhdistysten tapaan.

Kirkosta eroaminen Suomessa on lisääntynyt vuodesta 2000 lähtien. Jäsenien osuus suomalaisista on vähentynyt yhä jyrkentyvästi viimeisten vuosien aikana, ja vuonna 2008 pudotus oli yli prosenttiyksikön. Alla oleva taulukko ja kuva näyttävät kirkon jäsenten osuuden kehityksen vuosina 2000-2008.

Vuosi Eronneet Liittyneet Muutos Kirkkoon kuuluvien osuus (%)
2000 13 600 11 200 -2 400 85
2001 14 100 10 600 -3 500 84,8
2002 16 077 10 377 -5 700 84,6
2003 26 857 10 023 -16 834 84,1
2004 27 009 9 365 -17 644 83,6
2005 33 043 9 559 -23 484 83,1
2006 34 952 10 116 -24 836 82,4
2007 37 879 10 474 -27 405 81,7
2008 52 203 10 763 -41 440 80,6

Kirkon jäsenten väestöosuus vuosina 2000-2008. Katkoviiva
      on sekä sovite sekä ennuste.

2. Vuosi 2008

Vuosi 2008 oli kaikkien aikojen ennätysvuosi. Eronneiden kokonaismäärä, jonka toivottiin nousevan yli 40 tuhanteen, kasvoikin yli 50 tuhannen. Erityisesti loppuvuodesta talouskriisistä kertovat uutiset lisäsivät eroja.

Vuoden ennätyspiikki tapahtui helmikuussa, jolloin 100,000. eroajan raja rikkoutui. Ennätystunnin aikana joku erosi joka 19. sekunti. Päiväkohtainen ennätys oli vuoden viimeinen päivä, jolloin eroajia oli yli tuhat.

Loppuvuodesta myös kirkon yritykset padota erovirtaa vain pahensivat tilannetta, ja mm. eroakirkosta.info -kopiosivuston avaaminen tuotti satoja eroja lisää. Myös kirkkoherran sukupuolenkorjauksesta noussut kohu tuotti eroja niin liberaalien kuin konservatiivien joukoissa.

3. Vuosi 2009

Tammi-kesäkuussa erosi palvelun kautta 14 545 henkilöä. Vuonna 2008 tänä jaksona erosi 18 747 henkilöä. Laskua vuoteen 2008 tuli noin 22%. Ensimmäisellä neljänneksellä laskua tuli 30%, mutta toisella neljänneksellä vain 3%. Ensimmäisen neljänneksen merkittävä lasku johtuu enimmäkseen yhdestä piikistä. Helmikuussa 2008 noin 2000 henkilöä erosi sadannentuhannen eroajan rajan rikkouduttua.

Vähentymä on ollut suhteellisen tasaista niin kaupunkien, ikäluokkien kuin sukupuolten suhteen tarkasteltuna. Julkisuuden synnyttämät eropiikit ovat nekin olleet aiempaa loivempia. Kirkon omista toimista eniten eroamista lisäsi liitykirkkoon-sivun avaaminen kesäkuussa, mutta sekin varsin vähän.

Ennakkotietojen perusteella eroakirkosta.fi -palvelun osuus kaikista eroista on samaa hieman yli 90% luokkaa kuin vuotta aiemmin. Voidaan olettaa, että palvelun kautta eroavien vähentyminen kuvaa hyvin kaikkia eronneita.

4. Ennuste vuodelle 2009

Kesäkuun loppuun mennessä on eronnut 14 545 henkilöä. Viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla erosi 29 860 henkilöä. Jos oletetaan 5%:n pudotusta jälkimmäiselle neljännekselle, saadaan tälle vuodelle 42 900 eroa. Jos palvelun osuus on 92% kaikista eroista, saamme kokonaislukemaksi 46 600 eroa vuodelle 2009. Tämä on 11% vähemmän kuin vuonna 2008, mutta 23% enemmän kuin vuonna 2007.

Eroakirkosta.fi arvioi lopullisen määrän olevan noin 47 000 eroajaa vuonna 2009.

Arvio perustuu oletukselle siitä, että talouskriisi nostaa eroja loppuvuodesta samassa suhteessa kuin vuonna 2008.

5. Kirkkoon kuuluvien osuus laskee alle 80 prosentin

Kirkkoon kuuluvien osuus laskee pian alle 80 prosentin. Jos eroaminen lähtee kasvuun viimevuotiseen tapaan, tämä tapahtuu varsin pian. Joka tapauksessa viimeistään loppusyksyllä viidennes suomalaisista ei kuulu kirkkoon.

6. Tietoa eroajista

18-vuotiaiden eroajien määrä pysyi samana kuin vuonna 2008, vaikka kaikissa muissa ikäluokissa eroaminen laski. 18-vuotiaiden osuus nousi 8,7%:sta 10,5%:iin. Heistä 41% erosi samana kuukautena kun tuli täysi-ikäiseksi. Viime vuonna osuus oli 39%.

Eroajien mediaani-ikä oli edelleen 28 vuotta. 77% oli alle 40-vuotiaita, ja 91% alle 50-vuotiaita. Osuuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Miehiä eroajista oli edelleen noin 60%, kuten vuoden 2008 alkupuolella.

Suhteellisesti eniten erottiin Tampereella, Lahdessa ja Oulussa. Vertailua vuoteen 2008 vaikeuttavat kuntaliitokset; erityisesti viime vuoden vilkkaimpaan erokaupunkiin, Jyväskylään, liitetty Jyväskylän maalaiskunta muutti tuloksia. Oulu oli mukana jo viime vuoden kärkikolmikossa. Määrällisesti eniten erottiin jälleen Helsingissä, Tampereella ja Espoossa.

7. Eroakirkosta.fi ruotsiksi

Maaliskuussa 2008 avatun ruotsinkielisen osuuden käyttö on kasvanut hieman. Vuoden 2009 toisella neljänneksellä ruotsinkielistä automaattia käytti 83 henkilöä. Sama lukema vuodelta 2008 on 73. Ruotsinkielisen automaatin osuus on 1,5%.

8. Syitä eroamiselle

Eroakirkosta.fi:n vuonna 2009 saaman palautteen perusteella tärkeimpiä syitä kirkosta eroamiselle ovat:

Syy eroamiselle Osuus palautteista (%)
Kirkollisvero 38
Uskonnottomuus ja uskon puute 22
Kirkon oppi on etääntynyt Raamatusta 14
Pettynyt kirkon toimintaan 9
Usko ei tarvitse kirkkoa 8
Epätasa-arvo kirkossa 7

Taulukkoa tulee lukea niin että 38% mainitsi erääksi eroamisen syyksi kirkollisveron. Henkilö saattoi kertoa useammankin syyn, ja hänet lisättiin jokaiseen kategoriaan johon hän ilmoitti kuuluvansa.

Palautteita ei pidä ottaa tilastollisesti luotettavana tietona. Tilasto perustuu vapaaehtoisiin palautteisiin. On hyvin luultavaa, että tietyistä syistä eroavat ilmoittavat syynsä hanakammin kuin toisista syistä eroavat.

Viime vuotinen naispappeuskiista näyttää laantuneen, mutta homojen siunaus, homojen asema ja seksuaalietiikka näkyy palautteissa. Tyypillinen eroaja vaatii seksuaalista tasa-arvoa. Toisaalta entistä useampi on kertonut erosyyksi kirkon liiallisen "laimeuden" ja epäraamatullisuuden. Nämä palautteet usein kieltävät homojen vihkimisen.

Muiden uskontokuntien jäsenmäärät ovat pysyneet suunnilleen ennallaan. Hieman aitoa kasvua on saanut Vapaakirkko, muutoin kasvua tapahtuu lähinnä maahanmuuton vuoksi. Kirkosta eroavien valtaenemmistö ei liity mihinkään toiseen uskontokuntaan. Kasvava osa eroajista ilmoittaa syyksi luterilaisen kirkon liiallisen laimeuden.

9. Osoitetietoja ei saatu Korkeimmalta hallinto-oikeudelta

Palvelua oli tarkoitus mainostaa 18 vuotta täyttäville lähetettävällä kirjeellä. Tähän ei ole saatu osoitetietoja, vaikka esimerkiksi puolueet ovat saaneet samoja tietoja aatteelliseen mainontaansa.

Väestörekisterikeskus (VRK) kielsi tietojen luovutuksen usean eri syyn perusteella. Hallinto-oikeus kumosi osan perusteluista, mutta jätti päätöksen kuitenkin ennalleen. Hallinto-oikeuden mukaan uskonnolliseen vakaumukseen vaikuttaminen on "yksityisyyden piiriin kuuluva asia".

Korkein hallinto-oikeus äänesti tammikuussa tiukasti 3-2 valitustamme vastaan. Vähemmistön kahden tuomarin mukaan VRK olisi velvoitettu myymään osoitteet, mutta kolmen tuomarin mukaan VRK sai päättää myykö osoitteita vai ei.

Väestötietolain ollessa muutenkin uusittavana toivottiin Eduskunnan selventävän sitä, tuleeko osoitetietoja myydä aatteellisiin tarkoituksiin kuten kaupallisiin. Valiokunnat eivät kuitenkaan ottaneet asiaan kantaa. Toistaiseksi on VRK:n johdon päätösten varassa se, mitä on sopivaa mainostaa ja mitä ei.

10. Liitykirkkoon -sivu

Kirkko avasi liitykirkkoon -sivun viimein 25.6.2009. Alkuaan sivu oli tarkoitus avata syksyllä 2008, mutta julkaisua lykättiin muutamia kertoja. Sivuston tarkoituksena on yhtenäistää liittymiskäytäntöjä seurakuntien välillä, ja tarjota helppo menetelmä liittyä kirkkoon niille, jotka ovat suorittaneet rippikoulun.

Kirkon kertoman mukaan sivua käytettiin noin 200 kertaa ensimmäisen parin viikon aikana. Eropiikki sivuston julkaisun yhteydessä jäi vähäiseksi, noin sataan eroon normaalin eromäärän lisäksi.

11. Nuorten asema kirkossa

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalien äänestysikäraja laski 16 vuoteen huhtikuussa. Vaaleissa äänestävä nuori ei kuitenkaan saa itsenäisesti erota kirkosta. Nykyisen lain perusteella alle 18-vuotias tarvitsee vanhempiensa suostumuksen erotakseen.

12. Parannuksia maistraattien toiminnassa

Suurin osa maistraateista on aiemminkin hyväksynyt eroilmoituksen, joka lähtee suoraan eroakirkosta.fi -lomakkeelta. Poikkeuksia oli seitsemän, nämä maistraatit vaativat eroajaa kopioimaan eroilmoituksen omaan sähköpostiohjelmaansa. Selvityksen perusteella 10% eroajista joko ei osannut tehdä tätä, tai kenties oli paikassa jossa oma sähköpostiohjelma ei ollut käytettävissä.

Vuodenvaihteen 2008-2009 molemmin puolin viisi maistraattia muutti käytäntönsä samaksi kuin enemmistöllä on. Nyt eroajalle hieman hankalampia maistraatteja on enää kaksi, Helsingin ja Hämeenlinnan maistraatit. Yhteensä näiden alueella asuu 14% suomalaisista.

13. Muuta toimintaa

Viimeisen vuoden aikana vapaa-ajattelijoiden näkyvä toiminta on laajentunut ja samalla resursseja on suunnattu uusiin sivustoihin.

ET-opetus

Vuoden 2008 lopulla avattiin ET-opetusta varten et-opetus.fi -sivusto. Tämän yhteydessä mm. pyrittiin parantamaan kuntien tapaa tiedottaa ET-opetuksesta uusille ekaluokkalaisille ja kartoittamaan ET-opetuksen tilannetta.

Uskomaton.fi bussikampanja

Eroakirkosta.fi -palveluun sinänsä liittymätön bussikampanja lisäsi myös kirkostaeroamista jonkin verran. Kampanjan yhteydessä avattiin uskomaton.fi -sivusto. Kampanjaa käsiteltiin erittäin laajasti mediassa, osin vapaa-ajattelijoiden omien toimien vuoksi, mutta enemmän sen herättämien vastareaktioiden ansiosta.

14. Tulevaisuuden arviointia

Aiemmin kirkosta eroaminen laski voimakkaasti 1960 ja nousi 1969. Molempien muutosten syynä oli lainmuutos, ja kumpikin muutos jäi pysyväksi. Vuoden 2003 uskonnonvapauslaki ei vaikuttanut yhtä äkillisesti, vaan eroaminen on kasvanut aina vuoteen 2008 saakka.

Eroaminen saattaa vakiintua jollekin tasolle vuosiksi eteenpäin. Uusi taso voi olla vuoden 2008 ennätystä pienempi, ehkä 45 tuhannen luokkaa. Tällä vauhdilla kirkkoon kuuluvien osuus vähenisi noin prosenttiyksikön vuodessa.

Kastettujen osuus ikäluokasta on toistaiseksi seurannut kirkkoonkuuluvuutta. Eroamisen painottuminen nuorempiin muuttaa tilannetta tulevaisuudessa. Eroaminen vähentyy, kun vauvoja ei alkuaankaan liitetä kirkkoon. Maallistunutta sukupolvea seuraa nyt eroavien sukupolvi ja sitä kastamattomien sukupolvi.

Kirkon jäsenmäärän putoaminen 90 - 80% kesti melkein 30 vuotta. Nyt on nähtävissä, että kirkon jäsenmäärän lasku alle 70%:n ei tule kestämään vuosikymmentäkään.

15. Yhteystiedot

Heikki Orsila
Eroakirkosta.fi:n tiedottaja, hallituksen jäsen
heikki.orsila@eroakirkosta.fi
040-732 5989

Petri Karisma
Eroakirkosta.fi:n tiedottaja, hallituksen puheenjohtaja
petri.karisma@eroakirkosta.fi
040-748 9532

Kaj Torrkulla
Eroakirkosta.fi:n tiedottaja (ruotsinkielinen asiointi), hallituksen jäsen
kaj.torrkulla@eroakirkosta.fi
050-525 1606