Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska
Lisätty: 2004-xx-xx

Vapaa-ajattelijain liiton kantelu oikeusasiamiehelle

Kantelija: Vapaa-ajattelijain liitto ry, Neljäs linja 1, 00530 Helsinki.

Kantelun kohde: Helsingin maistraatti

Uskonnonvapauslain 4 §:n mukaan "Henkilön, joka tahtoo erota uskonnollisesta yhdyskunnasta, tulee ilmoittaa eroamisesta kirjallisesti yhdyskunnalle tai maistraatille." Uskonnonvapauslaki ei vaadi eroilmoituksen allekirjoittamista. Vertailun vuoksi voi todeta, että saman lain 9 § nimenomaisesti vaatii allekirjoituksen uskonnollisen yhdyskunnan perustamiskirjaan.

Laki sähköisestä asionnista viranomaistoiminnassa toteaa pykälässä 9 "Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä." On siis selvää, että uskontokunnasta eroamisen tulee olla mahdollista myös sähköpostilla.

Tampereen Vapaa-ajattelijat ry ja Helsingin vapaa-ajattelijat ry lähettivät sisäministerille asiaa koskevan kyselyn 27.11.2004. Tämän jälkeen sisäministeriö suositteli maistraatteja hyväksymään myös sähköpostilla tehtävät eroamisilmoitukset.

Helsingin maistraatti ei — toisin kuin kaikki muut maistraatit — noudata suositusta ja toimii näin vastoin lakia. Pyydämme oikeusasiamiestä oikaisemaan maistraatin toimintaa.

Lisäksi pyydämme oikeusasiamiestä selvittämään, onko eri maistraattien toisistaan poikkeava käytäntö, jolle ei ole asiallista perustetta, vastoin perustuslain 21 §:n takaamia hyvän hallinnon takeita.

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n puolesta

Robert Brotherus
puheenjohtaja

Jori Mäntysalo
pääsihteeri